Weg met die afvalstoffen!

We leven in een wereld waarin we continue worden blootgesteld aan stoffen die giftig zijn voor ons welzijn en welke we absorberen in ons lichaam en bloedsystemen. Als je alleen al kijkt hoeveel gif- en afvalstoffen er in ons drinkwater belanden (resten van medicijnen bijvoorbeeld): dit krijgen wij dus ook binnen. Veel stoffen worden weer uitgescheiden, maar een deel blijft ook opgeslagen in ons lichaam met alle gevolgen van dien.