PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring opgesteld d.d. 8 mei 2018

PERSOONSGEGEVENS

Pracht-kracht kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van of omdat je deze zelf op de website hebt ingevuld bij een aanvraag voor een meting of een andere dienst.

Pracht-kracht verwerkt de volgende gegevens:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Inhoudelijke info over de consulten, deze worden echter direct vernietigd wanneer de sessies zijn beeindigd (in de meeste gevallen na 3 of 4 sessies)

WAARVOOR WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Pracht-kracht verwerkt je persoonsgegevens om via e-mail contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je per e-mail te kunnen benaderen over de aanvraag van een van mijn diensten.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Pracht-kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Onder doel valt: een consult (in de meeste gevallen 3 of 4 afspraken) danwel de aanvraag van een meting. Indien je vaker berichten van Pracht-kracht wilt ontvangen, dan ontvang je deze alleen wanneer je dit zelf hebt aangegeven.

DELEN MET ANDEREN

Pracht-kracht besteedt de belastingzaken uit aan een administratiekantoor. Dit betekent dat zij inzicht hebben in de facturen die ik verstuur. Met hen is een overeenkomst opgesteld en ondertekend voor geheimhoudingsplicht ten behoeve van de persoonsgegevens.

De website van Pracht-kracht is gebouwd door derden. Zij zijn niet actief betrokken bij mijn website, maar hebben nog wel toegang om eventuele problemen op te lossen. Met hen is een overeenkomst voor geheimhouding opgesteld en ondertekend.

Tenslotte heb ik een overeenkomst met mijn webhost, ook zij houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pracht-kracht.nl.     Ik zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Pracht-kracht neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met me op via info@pracht-kracht.nl